Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
Adresa: Vojtecha Spanyola 1731/27
Mesto: Žilina
PSČ: 01001
IČO: 17335876
DIČ: 2020699956
IČ DPH: SK2020699956
Názov Zdroj Ponuky do
UV-VIS spektrofotometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245069
eks 20240628085128.06.2024
08:51
Názov Zdroj Ponuky do
Automaticky riadený stolový horizontálny sterilizátor - autokláv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243476
eks 20240515135715.05.2024
13:57
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243653
eks 20240522112622.05.2024
11:26
Advanced Mercury Analyzer - Ortuťový analyzátor jednolúčový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244224
eks 20240607084607.06.2024
08:46
Osobné motorové vozidlo KIA Ceed SW, 1,5 TGDi alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244390
eks 20240614083014.06.2024
08:30
Atómový absorpčný spektrofotometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244392
eks 20240614083614.06.2024
08:36
Kvapalinový chromatograf s kvartérnou analytickou pumpou s DAD,  FLD a refraktometrickým detektorom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244758
eks 20240621090021.06.2024
09:00