Automaticky riadený stolový horizontálny sterilizátor - autokláv

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Automaticky riadený stolový horizontálny sterilizátor - autokláv
Kód zákazky: Z20243476
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33191110-9
Predpokladaná hodnota: 27 995,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 13:57
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola 1731/27
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS