Osobné motorové vozidlo KIA Ceed SW, 1,5 TGDi alebo ekvivalent

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobné motorové vozidlo KIA Ceed SW, 1,5 TGDi alebo ekvivalent
Kód zákazky: Z20244390
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34110000-1
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 45 616,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 08:30
Vyhlásenie: 5.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola 1731/27
01001 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: V. Spanyola 27, Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS