Obec Skároš

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Skároš
Adresa: Skároš
Mesto: Skároš
PSČ: 04411
IČO: 00324701
DIČ: 2021245006
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU
Zákazka s nízkou hodnotou
06_05_2024 VO
uvo 20240521080021.05.2024
08:00
Obnova obecného úradu v Skároši
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
pdl/2024/skaroš/1
uvo 20240606080006.06.2024
08:00