Mesto Žilina

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Žilina
Adresa: Námestie obetí komunizmu
Mesto: Žilina
PSČ: 01131
IČO: 00321796
DIČ: 2021339474
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča, 010 08 Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
MS_Borodac_3
uvo 20240731100031.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202006
eks 20200207090007.02.2020
09:00
Dodávka trofejí - medailí a pohárov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201989
eks 20200207100007.02.2020
10:00
Dodávka trofejí - medailí a pohárov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203748
eks 20200227090027.02.2020
09:00
Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207182
eks 20200420110020.04.2020
11:00
Nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365 E3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209825
eks 20200528130028.05.2020
13:00
Turniketový systém a inteligentné šatne s monitorovacím a definovaným softvérom vstupenkového systému
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024341
eks 20201014120014.10.2020
12:00
Hygienický servis a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027425
eks 20201109110009.11.2020
11:00
Tekutá dezinfekcia na ruky a povrchy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212315
eks 20210223090023.02.2021
09:00
Respirátor typu FFP2 a FFP3 jednorazový, bez výdychového ventilu ventilu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212408
eks 20210224120024.02.2021
12:00
Nitrilové nepudrované rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212822
eks 20210305100005.03.2021
10:00
Ochranný overal, ochranný štít na tvár
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212812
eks 20210305100005.03.2021
10:00
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110659
eks 20210607120007.06.2021
12:00
Prepravné služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116798
eks 20210816100016.08.2021
10:00
Nové motorové menšie úžitkové vozidlo k pojazdnej dielni
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117231
eks 20210818100018.08.2021
10:00
Nové motorové vozidlo úžitkové dodávkové veľkosti L3-L4 – pojazdná dielňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117385
eks 20210820100020.08.2021
10:00
Nádoba na BRKO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121148
eks 20211103100003.11.2021
10:00
Dodávka zemného plynu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122122
eks 20211122100022.11.2021
10:00
Elektromobily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221407
eks 20220314100014.03.2022
10:00
Elektromobily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212153
eks 20221031100031.10.2022
10:00
Elektromobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215536
eks 20221222090022.12.2022
09:00
Dodávka a montáž jedálenských stolov do jedální
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235598
eks 20230616130016.06.2023
13:00
Jedálenské stoličky s operadlom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235698
eks 20230620080620.06.2023
08:06
Výkon stavebného a technického dozoru pre stavbu: Rekonštrukcia lávky pre peších a cyklistov nad Centrálnou ulicou. Žilina- Solinky
Zákazka s nízkou hodnotou
509/2023
uvo 20240123090023.01.2024
09:00
Spracovanie PD - technickej štúdie pre stavbu: „Úprava stykovej križovatky ulíc Vysokoškolákov, Tajovského a V. Spanyola, Žilina“
Zákazka s nízkou hodnotou
4004/2024
uvo 20240207100007.02.2024
10:00
Spracovanie PD - technickej štúdie pre stavbu: „Stavebné úpravy okružnej križovatky ulíc Vysokoškolákov a Univerzitná, Žilina"
Zákazka s nízkou hodnotou
4005/2024
uvo 20240207100007.02.2024
10:00
Dodanie, výsadba letničiek a povýsadbová starostlivosť
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO4040/2024
uvo 20240311090011.03.2024
09:00
Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2.etapa, doplnenie odstavných státí
Zákazka s nízkou hodnotou
8022/2024
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
Výsadba a povýsadbová starostlivosť o vybrané vegetačné prvky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4039/2024
uvo 20240402090002.04.2024
09:00
Likvidácia invazívnych rastlín a kosenie ruderálnych bylinných porastov na území mesta Žilina
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4054/2024
uvo 20240429090029.04.2024
09:00
Stavebné úpravy chodníkov, vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene ulice M. R. Štefánika v Žiline
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
8007/2024
uvo 20240430090030.04.2024
09:00
Optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Solinky, 2.etapa, doplnenie odstavných státí
Zákazka s nízkou hodnotou
8022/2024
uvo 20240430100030.04.2024
10:00
Novostavba domu smútku v Trnovom - spodná stavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
8001/2024
uvo 20240516090016.05.2024
09:00
Dodávka a montáž betónovo- kovových krytov na nádoby pre zmesový, komunálny a separovaný odpad
Zákazka s nízkou hodnotou
0059/2024
uvo 20240530090030.05.2024
09:00
Asfaltovacie práce – oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk
Zákazka s nízkou hodnotou
8018/2024
uvo 20240628100028.06.2024
10:00
REVITALIZÁCIA MPR ŽILINA, REKONŠTRUKCIA MARIÁNSKEHO NÁMESTIA A PRIĽAHLÝCH ULÍC
Súťaž návrhov
OM23ZLN088
uvo 20240628160028.06.2024
16:00
Zosuv pôdy Vranie - stabilizácia miestnej komunikácie - 1. úsek
Zákazka s nízkou hodnotou
8038/2024
uvo 20240704090004.07.2024
09:00