Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Adresa: Novoveská
Mesto: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
PSČ: 84310
IČO: 00603392
DIČ: 2020919109
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217577
eks 20210423090023.04.2021
09:00
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební - IKT 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112364
eks 20210617090017.06.2021
09:00
Komunálne vozidlo s čistiacou/umývacou nadstavbou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022536
eks 20220211090011.02.2022
09:00
Prenájom nebytového priestoru o výmere 71,10 m² v objekte Líniového centra na ul. Eisnerova 54/B v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Obchodná verejná súťaž

web 20240320120020.03.2024
12:00
Prenájom nebytového priestoru o výmere 16,96 m², miestnosť č. 105 v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Štefana Králika 1 v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Obchodná verejná súťaž

web 20240320120020.03.2024
12:00
Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO/NZ/1/2024
uvo 20240507100007.05.2024
10:00
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 17,00 m² v objekte Dovina pasáže na ulici Milana Marečka 10 v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Obchodná verejná súťaž

web 20240517120017.05.2024
12:00
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 226,10 m² v objekte Dovina pasáže na ulici Milana Marečka 4 v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Obchodná verejná súťaž

web 20240517120017.05.2024
12:00
Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO/NZ/2/2024
uvo 20240523100023.05.2024
10:00
ZABEZPEČENIE TLAČE PERIODIKA DEVEX
Zákazka s nízkou hodnotou
507 539
uvo 20240605090005.06.2024
09:00
Dodávka elektrickej energie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO/NZ/3/2024
uvo 20240715100015.07.2024
10:00