Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 226,10 m² v objekte Dovina pasáže na ulici Milana Marečka 4 v Bratislave-Devínskej Novej Vsi

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 226,10 m² v objekte Dovina pasáže na ulici Milana Marečka 4 v Bratislave-Devínskej Novej Vsi
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 30.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Novoveská 5458/17A
84107 Bratislava - mestská časť Devínska Nová
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa