Nebytový priestor o výmere 71,10 m², nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Líniového centra na ul. Eisnerova 54/B

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nebytový priestor o výmere 71,10 m², nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Líniového centra na ul. Eisnerova 54/B
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Novoveská
84310 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa