Trnavský samosprávny kraj

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Trnavský samosprávny kraj
Adresa: Starohájska ulica
Mesto: Trnava
PSČ: 91701
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Zateplenie strechy na objekte Úradu TTSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
10201/2024/OVO
uvo 20240723090023.07.2024
09:00
Rekonštrukcia priestorov a realizácia nového výťahu Talent centra Sibírska Trnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11986/2024/OVO
uvo 20240723100023.07.2024
10:00
Zimná záhrada, multifunkčný priestor – rekonštrukcia a rozšírenie – zelená strecha na objekte Úradu TTSK
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
11844/2024/OVO
uvo 20240724100024.07.2024
10:00
Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilónov - ZSS Skalica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
10197/2024/OVO
uvo 20240801100001.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Propagačné predmety - cyklopríslušenstvo - dodanie a potlač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203184
eks 20200302100002.03.2020
10:00
Reklamné systémy pre účely projektu financovaného z EŠIF
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207209
eks 20200423100023.04.2020
10:00
Cyklopríslušenstvo pre účely projektu financovaného z EŠIF
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207718
eks 20200427100027.04.2020
10:00
Predĺženie podpory na HW a SW
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015373
eks 20200713100013.07.2020
10:00
Zálohovací systém IT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015374
eks 20200713110013.07.2020
11:00
Zvýšenie výkonnosti, priepustnosti a bezpečnosti siete a wifi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023912
eks 20201009100009.10.2020
10:00
Nákup IT a projekčnej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024238
eks 20201016100016.10.2020
10:00
Upgrade serverovej infraštruktúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029158
eks 20201118100018.11.2020
10:00
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033442
eks 20201222100022.12.2020
10:00
Propagačné predmety pre účely projektu financovaného z EŠIF
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033401
eks 20201222110022.12.2020
11:00
Nový osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216944
eks 20210416100016.04.2021
10:00
Nový osobný automobil
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216948
eks 20210416120016.04.2021
12:00
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111363
eks 20210607100007.06.2021
10:00
Tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111469
eks 20210607140007.06.2021
14:00
Špeciálny zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111369
eks 20210608100008.06.2021
10:00
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111958
eks 20210611130011.06.2021
13:00
Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera - formát A3, A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115506
eks 20210720100020.07.2021
10:00
Predĺženie podpory na HW a SW
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116704
eks 20210827120027.08.2021
12:00
Upgrade počítačovej siete
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119047
eks 20211001110001.10.2021
11:00
Nákup recyklovaného kancelárskeho papiera - formát A3, A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221539
eks 20220303141503.03.2022
14:15
Predĺženie podpory na HW a systémový SW ekonomického systému SPIN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221046
eks 20220310100010.03.2022
10:00
Kancelársky papier pre účely projektu 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224099
eks 20220513100013.05.2022
10:00
Kancelársky papier pre účely projektu 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224114
eks 20220513110013.05.2022
11:00
Kancelársky potreby pre účely projektu 1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224116
eks 20220513120013.05.2022
12:00
Kancelársky potreby pre účely projektu 2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224120
eks 20220513130013.05.2022
13:00
Zabezpečenie propagačných predmetov na podujatie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225339
eks 20220603100003.06.2022
10:00
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226986
eks 20220713100013.07.2022
10:00
IKT vybavenie pre účely realizácie projektov cezhraničnej spolupráce financovaných z EŠIF
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227789
eks 20220803130003.08.2022
13:00
Obnova SAN infraštruktúry a doplnenie wifi zariadení do existujúcej siete
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211173
eks 20221019130019.10.2022
13:00
Kalendáre a diáre na rok 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211976
eks 20221028100028.10.2022
10:00
Kalendáre a diáre na rok 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213436
eks 20221114100014.11.2022
10:00
Zabezpečenie propagačných predmetov na propagáciu projektov odboru školstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214408
eks 20221128100028.11.2022
10:00
Predĺženie servisnej podpory pre firewall, ips a wifi sieť
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213863
eks 20221130110030.11.2022
11:00
Zabezpečenie propagačných predmetov na propagáciu projektov odboru školstva
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215148
eks 20221212090012.12.2022
09:00
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215066
eks 20221212100012.12.2022
10:00
Reklamné roll-up bannery pre projekty cezhraničnej spolupráce
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215716
eks 20230110130010.01.2023
13:00
Zakúpenie licencií Atlassian Confuence pre uživateľov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023508
eks 20230202130002.02.2023
13:00
Zabezpečenie propagačných predmetov na akcie odboru kultúry a športu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231437
eks 20230309100009.03.2023
10:00
Predĺženie podpory pre IT systémy TTSK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231927
eks 20230328100028.03.2023
10:00
Zabezpečenie propagačných predmetov na akciu Mladý záchranár
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233870
eks 20230516100016.05.2023
10:00
Razené medaile a štítok na putovný pohár na akciu Mladý záchranár
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233871
eks 20230516110016.05.2023
11:00
Zabezpečenie propagačných predmetov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236778
eks 20230712090012.07.2023
09:00
Mobiliár pre potreby projektu_elektro “Clean Mobility“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237735
eks 20230731090031.07.2023
09:00
Mobiliár pre potreby projektu "Clean Mobility"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237729
eks 20230731093031.07.2023
09:30
Podpora pre servery a diskové polia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238401
eks 20230814110014.08.2023
11:00
Nákup kancelárskeho papiera - formát A3, A4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238222
eks 20230815120015.08.2023
12:00
Univerzálny sústruh
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238362
eks 20230818145218.08.2023
14:52
Krovinorez a chrlič granulátu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238870
eks 20230822100022.08.2023
10:00
Zabezpečenie propagačných predmetov - funkčne tričká s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238620
eks 20230822130022.08.2023
13:00
Zabezpečenie propagačných predmetov - funkčne tričká s potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239194
eks 20230830100030.08.2023
10:00
Kalendáre a diáre na rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239115
eks 20230908100008.09.2023
10:00
Nákup kancelárskych stoličiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239458
eks 20230914130014.09.2023
13:00
Podpora pre datacentrové switche
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239902
eks 20230925130025.09.2023
13:00
Nástroje pre Kreatívne centrum Trnava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310221
eks 20230927100027.09.2023
10:00
Kamerový systém - CCTV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310839
eks 20231010140010.10.2023
14:00
Nákup elektro tovaru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311260
eks 20231023100023.10.2023
10:00
Zabezpečenie propagačných predmetov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311437
eks 20231025100025.10.2023
10:00
Vybavenie kuchyne pre SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312552
eks 20231116120016.11.2023
12:00
Tlač brožúry pre potreby projektu "Milling"
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312847
eks 20231129100029.11.2023
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313900
eks 20231213100013.12.2023
10:00
Nákup kresiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314042
eks 20231214080014.12.2023
08:00
Nákup kresiel a pohovky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314241
eks 20231220130020.12.2023
13:00
Nákup kancelárskych stoličiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314240
eks 20231220130020.12.2023
13:00
Propagačné predmety pre účely projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314483
eks 20240108130008.01.2024
13:00
Funkčné tričká s plnofarebnou potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241053
eks 20240227110027.02.2024
11:00
Školský nábytok pre Centrum popularizácie fyziky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241265
eks 20240307100007.03.2024
10:00
Výmena podlahovej krytiny na Úrade TTSK
Zákazka s nízkou hodnotou
08517/2024/OVO
uvo 20240314130014.03.2024
13:00
Vybudovanie športového areálu SPŠ technická Trnava
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
08324/2024/OVO
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
Razené medaile a štítok na putovný pohár na akciu Mladý záchranár
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241872
eks 20240328133028.03.2024
13:30
Školský nábytok pre Centrum popularizácie fyziky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242187
eks 20240412090012.04.2024
09:00
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Zákazka s nízkou hodnotou
08418/2024/OVO
uvo 20240412100012.04.2024
10:00
Diskové pole
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242523
eks 20240412130012.04.2024
13:00
Nákup kresiel
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242529
eks 20240412130012.04.2024
13:00
Klimatizačné jednotky pre serverovne
Zákazka s nízkou hodnotou
09023/2024/OVO
uvo 20240422090022.04.2024
09:00
Tonery do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242864
eks 20240423100023.04.2024
10:00
Zabezpečenie propagačných predmetov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242863
eks 20240426100026.04.2024
10:00
Budovanie Vážskej cyklomagistrály - Trnava: časť Zavar - PSA Peugeot vrátane cyklolávky
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
09158/2024/OVO
uvo 20240516090016.05.2024
09:00
Zabezpečenie propagačných tašiek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244076
eks 20240531144531.05.2024
14:45
Leporelo pre účely projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244079
eks 20240531144531.05.2024
14:45
Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
10149/2024/OVO
uvo 20240625090025.06.2024
09:00
Cyklotrasa Čierna voda - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane inžinierskej činnosti
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
09820/2024/OVO
uvo 20240625100025.06.2024
10:00
Nákup plotrového papiera
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245153
eks 20240710100010.07.2024
10:00
Dodávka a montáž klimatizácie pre Talent centrum
Zákazka s nízkou hodnotou
11951/2024/OVO
uvo 20240712100012.07.2024
10:00
Funkčné tričká s plnofarebnou potlačou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245702
eks 20240719100019.07.2024
10:00