Zabezpečenie propagačných tašiek

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie propagačných tašiek
Kód zákazky: Z20244076
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39294100-0
Predpokladaná hodnota: 1 090,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 14:45
Vyhlásenie: 28.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trnavský samosprávny kraj
Adresa: Starohájska ulica
91701 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty