VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Adresa: P.O.BOX 45, Karloveská
Mesto: Bratislava
PSČ: 84204
IČO: 00156752
DIČ: 2020480198
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Služby na zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji motorovou kompou medzi prístavmi Vojka nad Dunajom a Kyselica
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
5176230524
uvo 20240806100006.08.2024
10:00
Návrh, výroba a dodanie 2 ks portálových žeriavov 275 T (VEG)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VV/5203/2024/PM
uvo 20240806110006.08.2024
11:00
Názov Zdroj Ponuky do
Vodná elektráreň Gabčíkovo - návrh, výroba a dodanie 2 ks portálových žeriavov 275 T
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VV/41/2024/PM
uvo 20240215100015.02.2024
10:00
SVD G-N, rekonštrukcia TS 854 UKpVŠ Čunovo, TS 013 - 008 Turistická Čunovo, TS 766 - 002 Kyselica a TS 21 - 18 ČS Kamenica nad Hronom
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VV_2019_1/2023_PM
uvo 20240305100005.03.2024
10:00
Informácia o zverejnení Výzvy č. 5042/2024 na predmet súťaže pod názvom „Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, stupeň Gabčíkovo – generálna oprava a rekonštrukcia rýchlouzáverov turbogenerátora TG1 Vodnej elektrárne Gabčíkovo“
Prieskum trhu

web 20240308100008.03.2024
10:00
Informácia o zverejnení výzvy č. 5045/2024 k súťaži na predmet "Rámcová zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS a dátových služieb" (plnenie predmetu súťaže po dobu 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu (tzn. od 01.03.2024 do 31.08.2025) alebo do vyčerpania finančného limitu 420 000 Eur bez DPH, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr)
Prieskum trhu

web 20240308100008.03.2024
10:00
Informácia o zverejnení Výzvy č. 499_2023 k súťaži na predmet „Obstaranie podpory pre CISCO zariadenia na obdobie 24 mesiacov“
Prieskum trhu

web 20240313100013.03.2024
10:00
Informácia o zverejnení výzvy č. 2051/2023_4.kolo - VD Žilina - Modernizácia pagingového systému
Prieskum trhu

web 20240321100021.03.2024
10:00
Projektové dokumentácie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
5163/130723 a 5181/10823
uvo 20240327100027.03.2024
10:00
Inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne Gabčíkovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VV_236_PM_2023
uvo 20240411100011.04.2024
10:00
Inovácia a modernizácia vodnej elektrárne Gabčíkovo - vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VV_5040/2024
uvo 20240415100015.04.2024
10:00
Informácia o zverejnení výzvy č. 5039/2024 - Nákup kancelárskeho nábytku do PBVH Gabčíkovo
Prieskum trhu

web 20240426100026.04.2024
10:00
Informácia o zverejnení výzvy k súťaži č. 224/2023 - Lezecká revízia a oprava vývodov a stožiarov 110 a 400 kV VEGa; Lezecká revízia a OPaOS V 8898 VEČU - Petržalka
Prieskum trhu

web 20240515130015.05.2024
13:00
Informácia o zverejnení výzvy k súťaži č. 224/2023 - II. kolo - Lezecká revízia a oprava vývodov a stožiarov 110 a 400 kV VEGa; Lezecká revízia a OPaOS V 8898 VEČU - Petržalka
Prieskum trhu

web 20240617130017.06.2024
13:00
Informácia o zverejnení Výzvy č. 2068/2024_II.kolo - Výmena pílky na železo do obrobne VE Gabčíkovo
Prieskum trhu

web 20240618090018.06.2024
09:00
Informácia o zverejnení výzvy č. 464/2023 na predmet "VN Málinec – servis a pravidelná údržba 40 ks odlučovačov ropných látok (ORL)"
Prieskum trhu

web 20240704100004.07.2024
10:00
Informácia o zverejnení Výzvy č. 5110_2024 - Sťahovacie služby pre objekt VV, š.p. - AB Nobelova 7, Bratislava
Prieskum trhu

web 20240709150009.07.2024
15:00