Informácia o zverejnení výzvy č. 2051/2023_4.kolo - VD Žilina - Modernizácia pagingového systému

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Informácia o zverejnení výzvy č. 2051/2023_4.kolo - VD Žilina - Modernizácia pagingového systému
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: P.O.BOX 45, Karloveská
84204 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa