Informácia o zverejnení výzvy k súťaži č. 224/2023 - Lezecká revízia a oprava vývodov a stožiarov 110 a 400 kV VEGa; Lezecká revízia a OPaOS V 8898 VEČU - Petržalka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Informácia o zverejnení výzvy k súťaži č. 224/2023 - Lezecká revízia a oprava vývodov a stožiarov 110 a 400 kV VEGa; Lezecká revízia a OPaOS V 8898 VEČU - Petržalka
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: P.O.BOX 45, Karloveská
84204 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: SK02 - Západné Slovensko
Miesto dodania: Gabčíkovo, Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa