Rozhlas a televízia Slovenska

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Rozhlas a televízia Slovenska
Adresa: Mlynská dolina
Mesto: Bratislava
PSČ: 84545
IČO: 47232480
DIČ: 2023169973
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Poistenie majetku RTVS a poistenie zodpovednosti za škodu 2024-2027
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
000014/250000/2024
uvo 20240801100001.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávkové motorové vozidlo segmentu „K“ a súvisiace služby (záručný servis)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204689
eks 20200402100002.04.2020
10:00
Smerovač siete ethernet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206671
eks 20200430100030.04.2020
10:00
Stoličky na zariadenie interiéru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011699
eks 20200617120017.06.2020
12:00
Osobný automobil segmentu „D“ a súvisiace služby (záručný servis)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011879
eks 20200618100018.06.2020
10:00
Nábytkové dovybavenie pracovného stola
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033916
eks 20210114100014.01.2021
10:00
Ergonomické kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218622
eks 20210512130012.05.2021
13:00
Kontrola, monitoring a meranie spotreby PHL v pevných nádržiach nákladných motorových vozidiel kategórie N1, N2, N3 a v pevných nádržiach dieselagregátov
Zákazka s nízkou hodnotou
RTVS1/2024
uvo 20240129100029.01.2024
10:00
Adobe licencie
Zákazka s nízkou hodnotou
00003/250000/2024
uvo 20240216100016.02.2024
10:00
Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom prenosových vozov vrátane technickej obsluhy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
000001/250000/2024
uvo 20240226100026.02.2024
10:00
Pojazdný diesel agregát
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
000004/250000/2024
uvo 20240312100012.03.2024
10:00
Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
000005/250000/2024
uvo 20240418100018.04.2024
10:00
Servisná podpora a pozáručný servis pre vysielacie pracovisko VPD
Zákazka s nízkou hodnotou
000006/250000/2024
uvo 20240419100019.04.2024
10:00
Digitálny mixážny pult s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
000009/250000/2024
uvo 20240611100011.06.2024
10:00
Ukladanie a organizácia multimediálnych súborov - Media Asset Management (MAM)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
000008/250000/2024
uvo 20240617100017.06.2024
10:00
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny post-produkčný systém RTVS na obdobie 2024/2025
Zákazka s nízkou hodnotou
000010/250000/2024
uvo 20240621100021.06.2024
10:00
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS na obdobie 2024/2025
Zákazka s nízkou hodnotou
000011/250000/2024
uvo 20240621100021.06.2024
10:00
Dodávka a inštalácia komponentov pre záznam a postprodukciu v štúdiu a réžii R1
Zákazka s nízkou hodnotou
000012/250000/2024
uvo 20240624100024.06.2024
10:00