Obec Podhorany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Podhorany
Adresa: Podhorany
Mesto: Podhorany
PSČ: 05993
IČO: 00326461
DIČ: 2020697250
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Budova základnej školy na parc. č. 157
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_SP_01
uvo 20240226120026.02.2024
12:00
Budova základnej školy na parc. č. 248
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_SP_02
uvo 20240229120029.02.2024
12:00
Podhorany, budova ZŠ č. 68
Zákazka s nízkou hodnotou
P/68
uvo 20240322130022.03.2024
13:00
Výstavba budovy základnej školy na parcele č. 157
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_157
uvo 20240424120024.04.2024
12:00
Výstavba budovy základnej školy na parcele č. 248
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_248
uvo 20240425130025.04.2024
13:00
Podhorany, budova ZŠ na parc. č. 157
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_157_2
uvo 20240524120024.05.2024
12:00
Materská škola Podhorany, prístavba, nadstavba a novostavba
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024_MS
uvo 20240531120031.05.2024
12:00
Podhorany, budova Základnej školy č.. 68
Zákazka s nízkou hodnotou
P_01/68
uvo 20240603130003.06.2024
13:00