Materská škola Podhorany, prístavba, nadstavba a novostavba

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Materská škola Podhorany, prístavba, nadstavba a novostavba
Kód zákazky: 2024_MS
Kód oznámenia: 12351 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 1 438 600,51 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Podhorany
Adresa: Podhorany
05993 Podhorany
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Podhorany Podhorany 05993 Slovensko
Zdroj:

Popis

Stavebné práce - Materská škola v obci Podhorany, prístavba, nadstavba a novostavba v zmysle súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a zadania. Stavebné objekty: SO 01 - Prestavba a nadstavba jestvujúcej budovy MŠ SO 02 - Novostavba materskej školy SO 03 - Spojovacia chodba SO 04 - Detské ihrisko SO 05 - NN prípojka a OEZ SO 06 - Oplotenie SO 07 - Spevnené plochy

Linky a dokumenty

Profil obstarávateľa: Obec Podhorany