Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Adresa: Šagátová
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82108
IČO: 00212008
DIČ: 2020801838
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 28
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244952
eks 20240625091525.06.2024
09:15
Skiagraf, zubný RTG prístroj, digitalizácia už existujúcich prístrojov a systém PACS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VS 12/2024
uvo 20240701235901.07.2024
23:59
Aktualizácia (support od výrobcu) bezpečnostného prvku siete – HW
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245023
eks 20240704090004.07.2024
09:00
Vypracovanie projektových dokumentácií na rekonštrukciu tepelných hospodárstiev a dohľad nad realizáciou
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
PZ 10/2024
uvo 20240708235908.07.2024
23:59
Názov Zdroj Ponuky do
Náhradné diely do dlhej strelnej zbrane - Brokovnica Mossberg 500A kal. 12/76
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242336
eks 20240409100009.04.2024
10:00
Dodávka tonerov a spotrebného materiálu do kancelárskych zariadení 27
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242942
eks 20240425100025.04.2024
10:00
Pokrývky hlavy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VS 01/2024
uvo 20240429235929.04.2024
23:59
Únikový prístroj - ochranná evakuačná maska
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242963
eks 20240506110006.05.2024
11:00
Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VS 6/2024
uvo 20240520235920.05.2024
23:59
Osobné motorové vozidlá
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VS 7/2024
uvo 20240522235922.05.2024
23:59
Bezpečnostný prvok siete - hardvér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243469
eks 20240527100027.05.2024
10:00
Kožené výstrojné súčasti
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VS 02/2024
uvo 20240606235906.06.2024
23:59
Služobná rovnošata
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VS 5/2024
uvo 20240613235913.06.2024
23:59