Pozorovací ďalekohľad

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pozorovací ďalekohľad
Kód zákazky: Z2024814
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38631000-7
Predpokladaná hodnota: 7 178,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 8.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika

Linky a dokumenty