Aktualizácie (support od výrobcu) ArcGis produktov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Aktualizácie (support od výrobcu) ArcGis produktov
Kód zákazky: Z2024844
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72310000-1
Predpokladaná hodnota: 14 028,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II, Bratislavský, Slovenská republika