Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Adresa: Panónska cesta
Mesto: Bratislava - mestská časť Petržalka
PSČ: 85104
IČO: 35937874
DIČ: 2022027040
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Obnova podpory licencií Microsoft (2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201269
eks 20200124100024.01.2020
10:00
Výroba a dodávka tlačív (2)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201271
eks 20200127120027.01.2020
12:00
Hygienické potreby 2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205596
eks 20200319113019.03.2020
11:30
Tlač a dodávka čiarových kódov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209915
eks 20200519100019.05.2020
10:00
Obojstranné preukazy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010191
eks 20200522090022.05.2020
09:00
Nákup tonerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209326
eks 20200529081029.05.2020
08:10
Zabezpečenie licencií a technickej podpory pre nástroj Qlik Sense
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017121
eks 20200727120027.07.2020
12:00
Jednorazové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017469
eks 20200731090031.07.2020
09:00
Nákup prenosných počítačov s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019010
eks 20200813100013.08.2020
10:00
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019871
eks 20200828100028.08.2020
10:00
Tlač a distribúcia letákov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021548
eks 20200909143009.09.2020
14:30
LCD monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024004
eks 20201005090005.10.2020
09:00
Zabezpečenie darčekového kufríka pre matky a novorodencov a jeho distribúcia vo vybraných pôrodniciach na území SR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029332
eks 20201113103013.11.2020
10:30
Servisná podpora pre Ekonomický informačný systém SAP
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029677
eks 20201116123016.11.2020
12:30
Dodávka: rozšírenie diskových políc a rozšírenie diskovej kapacity diskových polí
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029809
eks 20201119100019.11.2020
10:00
LCD monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029828
eks 20201119100019.11.2020
10:00
Obstaranie serverov, servisných služieb, príslušenstva a súvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielov vrátane likvidácie odpadu a dopravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032237
eks 20201208100008.12.2020
10:00
Reagenčné pásiky na meranie cholesterolu a glukózy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032631
eks 20201211090011.12.2020
09:00
Obstaranie softvérových a licenčných požiadaviek pre platformu kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032797
eks 20201211100011.12.2020
10:00
Dodávka Hardware security module a súvisiacich služieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202034073
eks 20210105090005.01.2021
09:00
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219
eks 20210111100011.01.2021
10:00
Dodávka RSA Tokenov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021296
eks 20210121090021.01.2021
09:00
Obstaranie serverov, servisných služieb, príslušenstva a súvisiacich dodávok spotrebného materiálu a náhradných dielov vrátane likvidácie odpadu a dopravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021838
eks 20210126100026.01.2021
10:00
Obstaranie licenčných požiadaviek pre recording platformu kontaktného centra.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211053
eks 20210128163028.01.2021
16:30
Microsoft Software Assurance pre serverové produkty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211029
eks 20210129090029.01.2021
09:00
Zabezpečenie darčekového kufríka pre matky a novorodencov a jeho distribúcia vo vybraných pôrodniciach na Slovensku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213203
eks 20210226090026.02.2021
09:00
Implementácia a migrácia routing a recording platformy pre kontaktné centrum
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213881
eks 20210305100005.03.2021
10:00
Zabezpečenie darčekového kufríka pre matky a novorodencov a jeho distribúcia vo vybraných pôrodniciach na Slovensku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214519
eks 20210315110015.03.2021
11:00
InterSystems - Ensemble Enterprise Subscription Licenses
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215657
eks 20210329100029.03.2021
10:00
HW zariadenia pre kontaktné centrum
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215693
eks 20210330100030.03.2021
10:00
Reagenčné pásiky na meranie cholesterolu a glukózy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216160
eks 20210406100006.04.2021
10:00
Vitamínový balíček
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217894
eks 20210429130029.04.2021
13:00
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218454
eks 20210506110006.05.2021
11:00
Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa v 4 farbách
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218439
eks 20210507090007.05.2021
09:00
Obojstranné preukazy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219401
eks 20210517100017.05.2021
10:00
Softvérové a licenčné požiadavky pre platformu kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219779
eks 20210520110020.05.2021
11:00
Licenčné požiadavky pre recording platformu kontaktného centra.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110980
eks 20210603110003.06.2021
11:00
Zabezpečenie licencií pre technológiu digitálneho onboardingu, vrátane potrebných knižníc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111364
eks 20210608110008.06.2021
11:00
Výroba a dodávka tlačív
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112644
eks 20210617140017.06.2021
14:00
Softvérové a licenčné požiadavky - rozšírenie systému Genesys/ZOOM a integrácia platformy Genesys s Facebook sociálnou sieťou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115797
eks 20210722140022.07.2021
14:00
SW licencie pre BI nástroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116782
eks 20210804100004.08.2021
10:00
Podpora interného kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117068
eks 20210823100023.08.2021
10:00
Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa v 4 farbách
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118120
eks 20210920103020.09.2021
10:30
Vitamínový balíček
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120006
eks 20211022100022.10.2021
10:00
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121463
eks 20211103130003.11.2021
13:00
Jednorazové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121461
eks 20211103130003.11.2021
13:00
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123958
eks 20211206140006.12.2021
14:00
Obnova Microsoft Software Assurance a nákup nových licencií
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226
eks 20220124120024.01.2022
12:00
Obstaranie licenčných požiadaviek pre recording platformu Kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022705
eks 20220207120007.02.2022
12:00
Výroba a dodávka tlačív
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221486
eks 20220302100002.03.2022
10:00
Obstaranie licenčných požiadaviek pre routing platformu Kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022677
eks 20220308120008.03.2022
12:00
Služby mobilného operátora
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222791
eks 20220405100005.04.2022
10:00
InterSystems - Ensemble Enterprise Subscription Licenses
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222750
eks 20220412130012.04.2022
13:00
Zabezpečenie licencií pre technológiu digitálneho onboardingu, vrátane potrebných knižníc
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223147
eks 20220425120025.04.2022
12:00
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224023
eks 20220506090006.05.2022
09:00
Vitamíny pre darcov krvi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223778
eks 20220509111509.05.2022
11:15
Výroba matričných podkladov, tlač, personalizácia a distribúcia preukazu poistenca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223783
eks 20220509113009.05.2022
11:30
Reklamné predmety s potlačou loga objednávateľa v 4 farbách
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225014
eks 20220606090006.06.2022
09:00
Kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226578
eks 20220627100027.06.2022
10:00
SW licencie pre BI nástroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227690
eks 20220720130020.07.2022
13:00
Podpora interného kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228569
eks 20220823100023.08.2022
10:00
Implementácia bezpečnostnej integračnej platformy SIEM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215790
eks 20230110110010.01.2023
11:00
Kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215556
eks 20230117100017.01.2023
10:00
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202333
eks 20230124100024.01.2023
10:00
Obnova Microsoft Software Assurance
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023368
eks 20230127120027.01.2023
12:00
Výroba matričných podkladov, tlač, personalizácia a distribúcia identifikačného preukazu poistenca
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023735
eks 20230214090014.02.2023
09:00
VITAMÍNOVÝ BALÍČEK
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231672
eks 20230315130015.03.2023
13:00
Podpora interného kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238568
eks 20230821130121.08.2023
13:01
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313981
eks 20231211140011.12.2023
14:00
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314370
eks 20231215140015.12.2023
14:00
Vykonávanie pravidelných technických kontrol elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
Zákazka s nízkou hodnotou
18/2023
uvo 20240123100023.01.2024
10:00
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024281
eks 20240123110023.01.2024
11:00
Zabezpečenie darčekového kufríka pre matky a novorodencov a jeho distribúcia vo vybraných pôrodniciach na Slovensku
Zákazka s nízkou hodnotou
03/2024
uvo 20240202100002.02.2024
10:00
Zabezpečenie služieb v oblasti upratovania a čistenia pre VšZP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4/2024/DK
uvo 20240215090015.02.2024
09:00
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a preventívnej údržby výťahov v objektoch VšZP
Zákazka s nízkou hodnotou
01/2024
uvo 20240311090011.03.2024
09:00
Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
3/2024/JH
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
Lieky ATC skupiny B02BD04
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2/2024/JH
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
Lieky ATC skupiny L03AX13
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4/2024/JH
uvo 20240325100025.03.2024
10:00
Nákup licencií a implementácii robotickej automatizácie procesov v on-premise riešení a súvisiacich služieb
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
06/2024/PJ
uvo 20240327090027.03.2024
09:00
Elektronické podpisovanie dokumentov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
02/2024/PJ
uvo 20240416090016.04.2024
09:00
Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
5/2024/JH
uvo 20240422100022.04.2024
10:00
Lieky ATC skupiny L04AA31
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
6/2024/JH
uvo 20240422100022.04.2024
10:00
Obnova Microsoft Software Assurance a zabezpečenie nových licencií
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
05/2024/PJ
uvo 20240424090024.04.2024
09:00
Zabezpečovanie stravovacích služieb pre zamestnancov Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. formou elektronických stravovacích kariet
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2/2024/DK
uvo 20240513090013.05.2024
09:00
Lieky ATC skupiny B02BD02
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
7/2024/JH
uvo 20240513100013.05.2024
10:00
Obnova budovy a spevnených plôch pobočky VšZP, Včelárska 1, Prievidza“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024/JH
uvo 20240522090022.05.2024
09:00
Nákup zubných kefiek, medzizubných kefiek
Zákazka s nízkou hodnotou
7/2024
uvo 20240607090007.06.2024
09:00
Lieky ATC skupiny S01LA05
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
8/2024/JH
uvo 20240621100021.06.2024
10:00
Lieky ATC skupiny L01BC07
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
9/2024/JH
uvo 20240624100024.06.2024
10:00
Lieky ATC skupiny L03AB07
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
10/2024/JH
uvo 20240624100024.06.2024
10:00
Vykonávanie strážnej služby vo vybraných objektoch VšZP
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
5/2024/DK
uvo 20240628090028.06.2024
09:00
Štatutárny audit riadnych individuálnych účtovných závierok, výročných správ a vykazovania informácií o udržateľnosti.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
3/2024/DK
uvo 20240701090001.07.2024
09:00
Kancelárske potreby
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
4/2024/NP
uvo 20240701100001.07.2024
10:00
Reagenčné pásiky na meranie cholesterolu, glukózy a kyseliny močovej
Zákazka s nízkou hodnotou
6/2024
uvo 20240704100004.07.2024
10:00
Podpora interného kontaktného centra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245675
eks 20240712090012.07.2024
09:00