Podpora interného kontaktného centra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Podpora interného kontaktného centra
Kód zákazky: Z20245675
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 64210000-1
Predpokladaná hodnota: 87 510,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Panónska cesta
85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty