Mesto Michalovce

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Michalovce
Adresa: Nám. osloboditeľov
Mesto: Michalovce
PSČ: 07101
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Vodozádržné opatrenia na vybraných základných školách v Michalovciach
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
6JMM/2024
uvo 20240627090027.06.2024
09:00
Názov Zdroj Ponuky do
Xerox papier, kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023294
eks 20201007120007.10.2020
12:00
Kancelárske potreby, alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213656
eks 20210312090012.03.2021
09:00
Kancelársky papier a kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117335
eks 20210824083024.08.2021
08:30
Xerox papier, kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117426
eks 20210826090026.08.2021
09:00
Xerox papier, kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121366
eks 20211105090005.11.2021
09:00
Xerox papier, kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214462
eks 20221201090001.12.2022
09:00
Xerox papier, kancelárske potreby, taška papierová
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311875
eks 20231103110003.11.2023
11:00
OVS - prenájom nebytových priestorov Nám.osloboditeľov 24
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - nebytové priestory Nám.osloboditeľov 81
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - nebytové priestory Nám. osloboditeľov 82
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - prenájom nebytových priestorov Nám.osloboditeľov 10
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - prenájom nebytových priestorov Nám.osloboditeľov 25
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - prenájom nebytových priestorov Nám.osloboditeľov 77
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - prenájom nebytových priestorov Ul.saleziánov 1285
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - prenájom pozemku Ul.saleziánov
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - prenájom nebytových priestorov kotolňa Ul.saleziánov
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. P.O.Hviezdoslava
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul.J.Kollára
Obchodná verejná súťaž

web 20240318090018.03.2024
09:00
Doplnenie chladiaceho kompresora a technológia ľadovej plochy zimného štadióna Michalovce
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
3JMM/2024
uvo 20240320090020.03.2024
09:00
Cyklistický chodník Hollého- Okružná- Štefániková a prístrešky na bicykle
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
3/JM/2024
uvo 20240325090025.03.2024
09:00
Xerox papier, kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242459
eks 20240412132112.04.2024
13:21
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov (Nám. osloboditeľov č. 10 v Michalovciach (Zlatý býk); Nám. osloboditeľov č. 25 v Michalovciach (Poliklinika); Nám. osloboditeľov č. 77 v Michalovciach (Starý súd); Nám. osloboditeľov č. 81 v Michalovciach; Nám. osloboditeľov č. 82 v Michalovciach (budova Domu služieb); Ul. saleziánov v Michalovciach, bývalá kotolňa objektu Zlatý bažant)
Obchodná verejná súťaž

web 20240422090022.04.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81
Obchodná verejná súťaž

web 20240422090022.04.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č.82
Obchodná verejná súťaž

web 20240422090022.04.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk)
Obchodná verejná súťaž

web 20240422090022.04.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25
Obchodná verejná súťaž

web 20240422090022.04.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č.77
Obchodná verejná súťaž

web 20240422090022.04.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Bývala kotolňa pri objekte Zlatý bažant na Ul. saleziánov
Obchodná verejná súťaž

web 20240422090022.04.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81
Obchodná verejná súťaž

web 20240517090017.05.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 82
Obchodná verejná súťaž

web 20240517090017.05.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk)
Obchodná verejná súťaž

web 20240517090017.05.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25
Obchodná verejná súťaž

web 20240517090017.05.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 77
Obchodná verejná súťaž

web 20240517090017.05.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Bývala kotolňa pri objekte Zlatý bažant na Ul. saleziánov
Obchodná verejná súťaž

web 20240517090017.05.2024
09:00
Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ na sídlisku SNP v Michalovciach
Zákazka s nízkou hodnotou
6/JMM/2024
uvo 20240520083020.05.2024
08:30
OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Partizánska
Obchodná verejná súťaž

web 20240527090027.05.2024
09:00
OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Partizánska
Obchodná verejná súťaž

web 20240527090027.05.2024
09:00
OVS - odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Ul. Nad Laborcom
Obchodná verejná súťaž

web 20240527090027.05.2024
09:00
Výstavba a rekonštrukcia školských športovísk na ZŠ. Komenského, ZŠ. Školskej a ZŠ. Krymskej v Michalovciach
Zákazka s nízkou hodnotou
MV_1
uvo 20240607090007.06.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 81
Obchodná verejná súťaž

web 20240617090017.06.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č. 10 (budova Zlatý býk)
Obchodná verejná súťaž

web 20240617090017.06.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Nám. osloboditeľov č. 25
Obchodná verejná súťaž

web 20240617090017.06.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov na Nám. osloboditeľov č.77
Obchodná verejná súťaž

web 20240617090017.06.2024
09:00
Prenájom nebytových priestorov - Bývala kotolňa pri objekte Zlatý bažant na Ul. saleziánov
Obchodná verejná súťaž

web 20240617090017.06.2024
09:00
OVS - prenájom pozemku Ul.lipová
Obchodná verejná súťaž

web 20240617090017.06.2024
09:00
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov; Ul. saleziánov č.1285 v Michalovciach (budova Zlatý bažant)
Obchodná verejná súťaž

web 20240617090017.06.2024
09:00
Materská škola – ulica Mlynská
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
5JMM/2024
uvo 20240619090019.06.2024
09:00