Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra
Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81235
IČO: 42181810
DIČ: 2023106679
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Výkon stavebného dozoru pre stavbu: Revitalizácia vodného toku Morava v úseku rkm 69,00 – 52,00 z Plánu obnovy a odolnosti SR
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Stavebný dozor-Morava 01
uvo 20240805100005.08.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup hygienických potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204116
eks 20200304150004.03.2020
15:00
Kancelárske stoličky, počet 40 kusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011472
eks 20200605140005.06.2020
14:00
nákup kancelárskych potrieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020384
eks 20200826150026.08.2020
15:00
Nákup kancelárskej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023898
eks 20201007130007.10.2020
13:00
Nákup tonerov a náhradných dielov do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024640
eks 20201009130009.10.2020
13:00
Nákup kancelárskej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024698
eks 20201014140014.10.2020
14:00
Kancelárske stoličky, počet 50 kusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029144
eks 20201113100013.11.2020
10:00
Nákup tonerov a náhradných dielov do tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029331
eks 20201116100016.11.2020
10:00
Nákup monitora (EKS)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033533
eks 20201221100021.12.2020
10:00
Nákup kancelárskej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202033945
eks 20201228140028.12.2020
14:00
Nákup výpočtovej techniky (10 ks)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202034065
eks 20201230130030.12.2020
13:00
Tonery a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117047
eks 20210818121518.08.2021
12:15
Nákup a dodanie bielej techniky a elektrozariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232058
eks 20230327140027.03.2023
14:00
Nákup a dodanie bielej techniky a elektrozariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234694
eks 20230601140001.06.2023
14:00
Kancelárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238236
eks 20230814140014.08.2023
14:00
Nákup mobilných telefónov a príslušenstva pre mobilné telefóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313844
eks 20231206130006.12.2023
13:00
IKT technika
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
499 851
uvo 20240319230019.03.2024
23:00
Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
499 843
uvo 20240319235919.03.2024
23:59
Dodanie tonerov, spotrebného materiálu, servisného materiálu, častí a príslušenstva fotokopírovacích strojov
Zákazka s nízkou hodnotou
01/Tonery/2024
uvo 20240527100027.05.2024
10:00
Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na revitalizáciu toku Dunaj v úseku medzi Devínom a Čunovom (rkm 1871,5 až rkm 1855,9) a súvisiace práce
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
29439/2024
uvo 20240528100028.05.2024
10:00
Vypracovanie revitalizačnej štúdie na revitalizáciu vybraného úseku vodného toku Latorica II
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
29467/2024
uvo 20240529100029.05.2024
10:00
Vypracovanie realizačných projektových dokumentácií pre vybrané úseky vodných tokov Morava, Tisa a Dunaj a súvisiace práce II
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
29553/2024
uvo 20240530100030.05.2024
10:00
Osobné automobily
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
26520/2024
uvo 20240624100024.06.2024
10:00