Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks
Kód zákazky: 499 843
Kód oznámenia: 7918 - WYT
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42962000-7
Predpokladaná hodnota: 4 410,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.3.2024 23:59
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie Ľudovíta Štúra
81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Janka Kráľa Revúca 050 01 Slovensko
Zdroj:

Popis

Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1281129
1. Základné údaje
 • Organizácia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ID: 19503)
 • Zákazka: Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks (ID: 499843)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 6f610e7d-f662-4b35-bcb1-4c9ea397969f
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Názov organizačného útvaru: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
 • Internetová adresa (URL): https://www.npmuranskaplanina.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
 • Názov organizačného útvaru: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
 • Internetová adresa (URL): https://www.npmuranskaplanina.sk/
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Janka Kráľa
 • Číslo: Janka Kráľa 12
 • Mesto: Revúca
 • PSČ: 050 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Janka Kráľa 12
 • E-mail: np@npmuranskaplanina.sk
 • Telefónne číslo: +421903298240
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • IČO: 42181810
 • DIČ: 2023106679
 • Adresa
 • Ulica: Námestie Ľudovíta Štúra
 • Číslo: 1
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81235
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
 • E-mail: michaela.vrancova@npmuranskaplanina.sk
 • Telefónne číslo: +421903298
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Centrálna obstarávacia organizácia, ktorá zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody na stavebné práce, tovar alebo služby určené pre iných kupujúcich: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej
 • IČO: 54435439
 • DIČ: 2121709271
 • Adresa
 • Ulica: Janka Kráľa
 • Číslo: 12
 • Mesto: Revúca
 • PSČ: 05001
 • Krajina: Slovensko
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/11716
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: 499 843
 • Názov: Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks
 • Opis: Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks
 • Druh zákazky: Tovary
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 4 410
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Janka Kráľa
 • Mesto: Revúca
 • PSČ: 050 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Najnižšia cena zákazky.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 499 843
 • Názov : Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks
 • Opis: Multifunkčné zariadenia s podávačom 3 ks
 • Druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 3
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Dynamický nákupný systém, použiteľný aj pre kupujúcich neuvedených v tomto oznámení
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium je najnižšia cenová ponuka.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 19.03.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 23:59
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: slovenčina
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 20.03.2024
 • Čas otvárania ponúk: 12:00
 • Miesto otvárania ponúk: Revúca
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://evo.isepvo.sk/evoportal/private/organization/11716/orders?gOrdersstate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22CISLO_ZAKAZKY%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499843
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: https://evo.isepvo.sk/evoportal/private/organization/11716/orders?gOrdersstate=%7B%22p%22%3A1%2C%22ps%22%3A10%2C%22s%22%3A%5B%7B%22column%22%3A%22CISLO_ZAKAZKY%22%2C%22direction%22%3A%22DESC%22%7D%5D%7D
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)