Mestská časť Bratislava - Vrakuňa

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Adresa: Šíravská
Mesto: Bratislava - mestská časť Vrakuňa
PSČ: 82107
IČO: 00603295
DIČ: 2020840118
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204095
eks 20200305090005.03.2020
09:00
Obnova licencií ESET Endpoint Protection Advanced
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209884
eks 20200521090021.05.2020
09:00
Server
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209885
eks 20200521110021.05.2020
11:00
Čistiace a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020073
eks 20200826090026.08.2020
09:00
Herné prvky, dopadové plochy, informačné tabule a inšpekčný certifikát pre verejné ihriská
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020744
eks 20200903090003.09.2020
09:00
Terénne vozidlo 4x4 pick up dvojkabína
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023901
eks 20201005133005.10.2020
13:30
Gastrozariadenie do zariadenia školského stravovania
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027502
eks 20201102141502.11.2020
14:15
Výsadba drevín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214137
eks 20210312100012.03.2021
10:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218941
eks 20210513120013.05.2021
12:00
Obnova licencií ESET Endpoint Protection Advanced
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219649
eks 20210520111520.05.2021
11:15
Licencie Microsoft Office
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110622
eks 20210527091527.05.2021
09:15
Antivírusová ochrana koncových zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225210
eks 20220526100026.05.2022
10:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224924
eks 20220530140030.05.2022
14:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215643
eks 20221222090022.12.2022
09:00
Licencie Microsoft 365
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023938
eks 20230216110016.02.2023
11:00
Antivírusová ochrana koncových zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234395
eks 20230524100024.05.2023
10:00
Licencie Microsoft 365
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235880
eks 20230620100020.06.2023
10:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313209
eks 20231124090024.11.2023
09:00
Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2/ME/2024
uvo 20240209090009.02.2024
09:00
Jarné a jesenné upratovanie 2024 objemného odpadu z domácností
Zákazka s nízkou hodnotou
307/2024
uvo 20240213090013.02.2024
09:00
Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2/ME/2024
uvo 20240216090016.02.2024
09:00
Nájom stavby na Vážskej 34 v Bratislave, súpisné číslo 5012, k. ú. Vrakuňa
Obchodná verejná súťaž

web 20240320160020.03.2024
16:00
Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ Šíravská 8
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
OV24VRK010
uvo 20240417120017.04.2024
12:00
Antivírusová ochrana koncových zariadení
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243760
eks 20240523090023.05.2024
09:00
Licencie Microsoft 365
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245093
eks 20240626110026.06.2024
11:00
Odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu z čistenia ulíc a objemného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
3780/2024
uvo 20240704090004.07.2024
09:00