Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby na Vážskej 34 v Bratislave, súpisné číslo 5012, k. ú. Vrakuňa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj stavby na Vážskej 34 v Bratislave, súpisné číslo 5012, k. ú. Vrakuňa
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 2 970 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šíravská
82107 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa