Mestská časť Bratislava - Rača

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mestská časť Bratislava - Rača
Adresa: Kubačova
Mesto: Bratislava - mestská časť Rača
PSČ: 83106
IČO: 00304557
DIČ: 2020879212
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202878
eks 20200218130018.02.2020
13:00
Finančný lízing multifunkčného komunálneho vozidla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123366
eks 20211213141513.12.2021
14:15
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022882
eks 20220214100014.02.2022
10:00
Výroba a dodanie nábytku na mieru pre MŠ Kadnárova
Zákazka s nízkou hodnotou
02/2024
uvo 20240215100015.02.2024
10:00
Interiérové vybavenie MŠ Kadnárova
Zákazka s nízkou hodnotou
03/2024
uvo 20240215110015.02.2024
11:00
Odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Zákazka s nízkou hodnotou
04/2024
uvo 20240219100019.02.2024
10:00
Odvoz a likvidácia odpadu z ulíc a prenájom veľkokapacitného kontajnera
Zákazka s nízkou hodnotou
05/2024
uvo 20240219100019.02.2024
10:00
Odstraňovanie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom a čistenie kontajnerových stojísk
Zákazka s nízkou hodnotou
06/2024
uvo 20240227100027.02.2024
10:00
Správa registratúrnych záznamov a spisov
Zákazka s nízkou hodnotou
07/2024
uvo 20240229100029.02.2024
10:00
Dodávka zemného plynu pre budovy v správe Mestskej časti Bratislava-Rača
Zákazka s nízkou hodnotou
08/2024
uvo 20240307100007.03.2024
10:00
Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností
Zákazka s nízkou hodnotou
09/2024
uvo 20240318100018.03.2024
10:00
Odvoz a likvidácia objemného odpadu z domácností_opakovaná
Zákazka s nízkou hodnotou
10/2024
uvo 20240404100004.04.2024
10:00
Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
1/2024_PL
uvo 20240408100008.04.2024
10:00
Nábytkové vybavenie ZŠ Plickova
Zákazka s nízkou hodnotou
11/2024
uvo 20240529100029.05.2024
10:00
STAVEBNÉ ÚPRAVY KOMUNIKÁCIE A CHODNÍKA, Kadnárová, Bratislava-Rača
Zákazka s nízkou hodnotou
12/2024
uvo 20240610100010.06.2024
10:00
Rekonštrukcia dvoch kancelárií na 2.NP v objekte MÚ Bratislava-Rača_opakovaná
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2/2024_PL
uvo 20240617100017.06.2024
10:00
Oprava plochej strechy na objekte MÚ Rača
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
3/2024_PL
uvo 20240703100003.07.2024
10:00