Valaliky Industrial Park, s. r. o.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Valaliky Industrial Park, s. r. o.
Adresa: Trnavská cesta
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82101
IČO: 54485053
DIČ: 2121681639
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Realizačné práce Výrub lesných pozemkov pre fázu 1
Zákazka s nízkou hodnotou
VO-NH015/2024
uvo 20240715100015.07.2024
10:00
STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – Dažďová kanalizácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-NZ008/2024
uvo 20240722100022.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Výrub pre Fázu 1 – opakovaná súťaž
Zákazka s nízkou hodnotou
VO-NH020/2023
uvo 20240115090015.01.2024
09:00
Geodetické a kartografické práce 2
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-NZ001/2024
uvo 20240229100029.02.2024
10:00
Externý stavebný dozor pre stavbu „Strategické územie Valaliky“ Fáza 1 – Externá infraštruktúra
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-NZ003/2024
uvo 20240318100018.03.2024
10:00
STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-NZ005/2024
uvo 20240517100017.05.2024
10:00
STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU A SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-NZ004/2024
uvo 20240527100027.05.2024
10:00
STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – Dopravná infraštruktúra – Železnice, Komunikácie, Dátové a NN rozvody
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-NZ005/2024
uvo 20240624120024.06.2024
12:00
Dočasné čerpanie dažďovej vody
Zákazka s nízkou hodnotou
VO-NH012/2024
uvo 20240625100025.06.2024
10:00
STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – REKONŠTRUKCIA ÚPRAVNE VÔD VZ BUKOVEC
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-NZ007/2024
uvo 20240708100008.07.2024
10:00
STRATEGICKÉ ÚZEMIE VALALIKY FÁZA 1 - Externá infraštruktúra – ROZŠÍRENIE EXISTUJÚCEJ ČOV KOŠICE
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
VO-NZ006/2024
uvo 20240708100008.07.2024
10:00