Obec Margecany

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Obec Margecany
Adresa: Obchodná
Mesto: Margecany
PSČ: 05501
IČO: 00329347
DIČ: 2021259405
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Elektromobil Van N1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203180
eks 20200221100021.02.2020
10:00
Kontajnery na zvozové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206935
eks 20200409093009.04.2020
09:30
Mobilný bubnový štiepkovač s pásovým podávačom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206938
eks 20200409100009.04.2020
10:00
Rýpadlo – nakladač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206937
eks 20200409103009.04.2020
10:30
Zvozové vozidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206932
eks 20200409110009.04.2020
11:00
Drevné pelety pre kotolňu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233520
eks 20230505100005.05.2023
10:00
Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných a súvisiacich sieťových služieb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236617
eks 20230712090012.07.2023
09:00
Drevné pelety pre kotolňu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024769
eks 20240214100014.02.2024
10:00
Denný stacionár Margecany.
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
VO-06/2024
uvo 20240712100012.07.2024
10:00