Drevné pelety pre kotolňu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Drevné pelety pre kotolňu
Kód zákazky: Z2024769
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09111400-4
Predpokladaná hodnota: 13 071,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 6.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Margecany, Gelnica, Košický, Slovenská republika

Linky a dokumenty