Rekonštrukcia ležatých rozvodov SV, TÚV, cirkulácie – 3. posch. a zvislých rozvodov kanalizácie vo WC v sektore B,C

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia ležatých rozvodov SV, TÚV, cirkulácie – 3. posch. a zvislých rozvodov kanalizácie vo WC v sektore B,C
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 129 484,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.7.2024 20:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Obhliadku je potrebné vykonať v termíne: 08.júl,2024 až 11.júl,2024. O obhliadku je možné požiadať iba cez elektronickú platformu.