Potraviny 3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potraviny 3
Kód zákazky: 56/2024
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Food
Hlavný CPV: 03212100-1
Predpokladaná hodnota: 214 327,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 13:00
Vyhlásenie: 3.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Študentské jedálne ÚZ ŠDaJ STU v Bratislave
Zdroj: