Rekonštrukcia šatní a spŕch v budove FCHPT STU

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia šatní a spŕch v budove FCHPT STU
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby,Stavebné práce
Hlavný CPV: 45262500–6
Predpokladaná hodnota: 50 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa