Verejná výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania Kaviarne cafe academica

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Verejná výzva na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania Kaviarne cafe academica
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Predpokladaná hodnota: 8 721,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 12.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa