Dodávka zemného plynu na obdobie od 01.07.2024 do 01.07.2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu na obdobie od 01.07.2024 do 01.07.2025
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 9.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Predpokladaná hodnota zákazky tejto výzvy je 1 962,57 MWh (vrátane práva zmluvného nadodberu/pododberu 5 % za zmluvnú cenu).