Nábytok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nábytok
Kód zákazky:
Postup: Výzva na predkladanie ponúk
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 39150000-8
Predpokladaná hodnota: 2 125,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 23:59
Vyhlásenie: 8.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Žilina
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa