Rekonštrukcia študijného oddelenia FCHPT STU

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia študijného oddelenia FCHPT STU
Kód zákazky: MTZ-VO/5038/2024
Kód oznámenia: 14977 - WNP
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 102 491,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 14:00
Vyhlásenie: 18.6.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Vazovova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81243 Slovensko
Zdroj:

Popis

Rekonštrukcia študijného oddelenia pozostávajúca z odstránenia podlahovej vrstvy PVC a dlažby, odstránenia Feal podhľadov, všetkých interiérových výplní otvorov, vybúranie priečok,. Vytvorenie nových priečok, podláh a podhľadov podľa špecifikácie v PD. Nová elektroinštalácia - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a umelé osvetlenie na základe PD

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1295170
1. Základné údaje
 • Organizácia: Slovenská technická univerzita v Bratislave (ID: 39402)
 • Zákazka: Rekonštrukcia študijného oddelenia FCHPT STU (ID: 508658)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • IČO: 00397687
 • DIČ: 2020845255
 • Názov organizačného útvaru: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Internetová adresa (URL): https://www.fchpt.stuba.sk/
 • Adresa
 • Ulica: Vazovova
 • Číslo: 5
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81243
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: tatiana.tarova@stuba.sk
 • Telefónne číslo: 0918674637
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Kontaktné miesto
 • Kontaktné miesto
 • Názov organizácie: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 • Internetová adresa (URL): https://www.fchpt.stuba.sk/
 • Adresa kontaktného miesta
 • Ulica: Radlinského
 • Číslo: 9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81237
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: tatiana.tarova@stuba.sk
 • Telefónne číslo: 0918674637
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Vzdelávanie
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1030
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MTZ-VO/5038/2024
 • Názov: Rekonštrukcia študijného oddelenia FCHPT STU
 • Opis: Rekonštrukcia študijného oddelenia pozostávajúca z odstránenia podlahovej vrstvy PVC a dlažby, odstránenia Feal podhľadov, všetkých interiérových výplní otvorov, vybúranie priečok,. Vytvorenie nových priečok, podláh a podhľadov podľa špecifikácie v PD. Nová elektroinštalácia - silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a umelé osvetlenie na základe PD
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 102 491
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45441000, 45310000, 45262500
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Radlinského
 • Ulica: 9
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81237
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Rekonštrukcia študijného oddelenia FCHPT STU
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MTZ-VO-5038/2024
 • Názov : Rekonštrukcia študijného oddelenia FCHPT STU
 • Opis: Predmetom zákazky je rekonštrukcia študijného oddelenia pozostávajúca - z odstránenia podlahovej vrstvy PVC a dlažby, odstránenie Feal podhľadov. Odstránenie všetkých interiérových výplní otvorov, vybúranie priečok. Vytvorenie nových priečok, podláh a podhľadov podľa špecifikácie v PD. - nová elektroinštalácia – silnoprúdové a slaboprúdové rozvody a umelé osvetlenie na základe PD viď príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 102 491
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45262500, 45441000, 45310000
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 74
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Zatiaľ nie je známa
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: TPO-0001 (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: TPO-0001 (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 22.07.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 14:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 23.07.2024
 • Čas otvárania ponúk: 09:30
 • Miesto otvárania ponúk: FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/508658
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/508658
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: isepvo
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)