Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre AFS Veľký Meder

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre AFS Veľký Meder
Kód zákazky: ID 594
Kód oznámenia: 13006 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71600000-4
Predpokladaná hodnota: 1 470,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 20.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko
Zdroj:

Popis

Vykonanie revízie elektrických spotrebičov a revízie elektrického náradia počas ich používania pre organizačnú zložku FR SR vo Veľkom Mederi v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN 33 1600, STN 33 1610, s nasledovnou špecifikáciou: - odborné prehliadky a skúšky elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia v počte cca. 400 ks. - značenie elektrických zariadení kontrolným štítkom, vyhotovenie samostatných protokolov k jednotlivým elektrospotrebičom s uvedeným inventárnym číslom v tlačenej a digitálnej podobe, - preukázanie certifikátu o možnosti vykonávať revíznu činnosť v zmysle popisu uvedeného v bode č.19, Iné požiadavky. Revízia sa týka spotrebičov bielej a čiernej techniky, prevádzkovej techniky, ručného náradia, kancelárskej techniky, ako napr. mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, chladnička, kávovar, ventilátor, ohrievač, rádio, skartovacie zariadenie, laminovacie zariadenie, predlžovacie káble, ventilátor, ohrievač a pod.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1291443
1. Základné údaje
 • Organizácia: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ID: 81445)
 • Zákazka: Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre AFS Veľký Meder (ID: 506160)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • IČO: 42499500
 • DIČ: 2023395253
 • Adresa
 • Ulica: Lazovná
 • Číslo: 63
 • Mesto: Banská Bystrica
 • PSČ: 97401
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • Kontaktné miesto : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta, Odbor verejného obstarávania, Odd. verejného obstarávania I.
 • E-mail: Peter.Grelneth@financnasprava.sk
 • Telefónne číslo: +421484393852
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/12252
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: ID 594
 • Názov: Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre AFS Veľký Meder
 • Opis: Vykonanie revízie elektrických spotrebičov a revízie elektrického náradia počas ich používania pre organizačnú zložku FR SR vo Veľkom Mederi v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN 33 1600, STN 33 1610, s nasledovnou špecifikáciou: - odborné prehliadky a skúšky elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia v počte cca. 400 ks. - značenie elektrických zariadení kontrolným štítkom, vyhotovenie samostatných protokolov k jednotlivým elektrospotrebičom s uvedeným inventárnym číslom v tlačenej a digitálnej podobe, - preukázanie certifikátu o možnosti vykonávať revíznu činnosť v zmysle popisu uvedeného v bode č.19, Iné požiadavky. Revízia sa týka spotrebičov bielej a čiernej techniky, prevádzkovej techniky, ručného náradia, kancelárskej techniky, ako napr. mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, chladnička, kávovar, ventilátor, ohrievač, rádio, skartovacie zariadenie, laminovacie zariadenie, predlžovacie káble, ventilátor, ohrievač a pod.
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 1 470
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Stredisko akadémie FS - západ
 • Ulica: Promenádna 7
 • Mesto: Veľký Meder
 • PSČ: 932 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Informácie o postupe
 • 4.2.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.3 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.3.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre AFS Veľký Meder
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: ID 594
 • Názov : Revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia pre AFS Veľký Meder
 • Opis: Vykonanie revízie elektrických spotrebičov a revízie elektrického náradia počas ich používania pre organizačnú zložku FR SR vo Veľkom Mederi v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.124/2006 Z. z. a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN 33 1600, STN 33 1610, s nasledovnou špecifikáciou: - odborné prehliadky a skúšky elektrospotrebičov a elektrického ručného náradia v počte cca. 400 ks. - značenie elektrických zariadení kontrolným štítkom, vyhotovenie samostatných protokolov k jednotlivým elektrospotrebičom s uvedeným inventárnym číslom v tlačenej a digitálnej podobe, - preukázanie certifikátu o možnosti vykonávať revíznu činnosť v zmysle popisu uvedeného v bode č.19, Iné požiadavky. Revízia sa týka spotrebičov bielej a čiernej techniky, prevádzkovej techniky, ručného náradia, kancelárskej techniky, ako napr. mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica, chladnička, kávovar, ventilátor, ohrievač, rádio, skartovacie zariadenie, laminovacie zariadenie, predlžovacie káble, ventilátor, ohrievač a pod.
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Množstvo: 1
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Stredisko akadémie FS - západ
 • Ulica: Promenádna 7
 • Mesto: Veľký Meder
 • PSČ: 932 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Nevyžaduje sa.
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov
 • Kvalifikácia zamestnancov určených na plnenie zmluvy: Nevyžaduje sa
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 28.05.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 28.05.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:00
 • Miesto otvárania ponúk: Adresa verejného obstarávateľa.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povolené
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/506160
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/506160
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)