Potraviny

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potraviny
Kód zákazky: UVVaUVTOS-00673/36-BB-2024
Kód oznámenia: 12593 - MUT
Postup: Užšia súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 2 061 795,18 €

Termíny

Predkladanie ponúk:
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
97528 Banská Bystrica
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Komenského Banská Bystrica 97528 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto pre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica.

Linky a dokumenty

Zákazka: Potraviny