Základné potraviny, mrazené, mliečne výrobky a vajcia_TT 2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Základné potraviny, mrazené, mliečne výrobky a vajcia_TT 2024
Kód zákazky: ID 55049
Kód oznámenia: 12345 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 132 108,77 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pribinova
81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Útvar policajného zaistenia cudzincov Medveďov, 930 07 Medveďov
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je dodávka základných potravín, mrazených, mliečnych výrobkov a vajec, vrátane služieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.