Odborné prehliadky, odborné skúšky a servisne práce vyhradených technických zariadení elektrických

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Odborné prehliadky, odborné skúšky a servisne práce vyhradených technických zariadení elektrických
Kód zákazky: Z-PUSR-024619/2024
Kód oznámenia: 9165 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71600000-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 8.4.2024 11:00
Vyhlásenie: 28.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Cesta na Červený most
81406 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Cesta na Červený most Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81406 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmet zákazky spočíva vo vykonávaní pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu a v termínoch stanovených platnými právnymi predpismi a STN (STN 33 1500, STN 33 2000-6:2018, STN EN 62305-1-4, STN 33 1390), ako aj v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie a dodanie revíznych správ. Odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť. Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení zahŕňa nasledovné: - realizáciu odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a ručného náradia, - realizáciu odborných prehliadok a skúšok bleskozvodov, - realizáciu odborných prehliadok, skúšok a zabezpečovanie opakovaných úradných skúšok Výkon servisných prác (ďalej iba „servisné práce“) sa na účely tejto dohody rozumie najmä realizácia opráv, odstraňovanie porúch, odstraňovanie havarijného stavu a s tým spojené dodávky náhradných dielov, ich montáž, výmena, výkon funkčných skúšok a uvedenie do miesta určenia/prevádzky a iné odborné práce spojené s výkonom servisných prác podľa požiadaviek poskytovateľa hlavne v rozsahu: - montáž, oprava, výmena vypínačov, zásuviek, osvetlenia, - montáž, oprava, servis elektrických spotrebičov, - montáž, oprava, výmena prúdových chráničov, - montáž, oprava, výmena ističovej skrinky, - montáž, oprava, výmena elektroinštalácie, - montáž, údržba, servis elektrických zariadení, - realizácia, údržba a oprava elektrických prípojok, - montáž, údržba, servis bleskozvodov, - havarijná služba, - iné odborné servisné práce. Počas výkonu odborných prehliadok, odborných skúšok a servisných prác nesmie byť narušený chod prevádzky a činnosti verejného obstarávateľa (nerušiť v priestoroch, kde sa vykonáva činnosť, nevypínať zariadenia potrebné pre zabezpečenie prevádzky).

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1283744
1. Základné údaje
 • Organizácia: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ID: 35412)
 • Zákazka: Odborné prehliadky, odborné skúšky a servisne práce vyhradených technických zariadení elektrických (ID: 501612)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-3
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • IČO: 31755194
 • DIČ: 2021491560
 • Adresa
 • Ulica: Cesta na Červený most
 • Číslo: 6
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
 • PSČ: 81406
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: marta.lalikova@pamiatky.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421220464206
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4065
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: Z-PUSR-024619/2024
 • Názov: Odborné prehliadky, odborné skúšky a servisne práce vyhradených technických zariadení elektrických
 • Opis: Predmet zákazky spočíva vo vykonávaní pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu a v termínoch stanovených platnými právnymi predpismi a STN (STN 33 1500, STN 33 2000-6:2018, STN EN 62305-1-4, STN 33 1390), ako aj v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie a dodanie revíznych správ. Odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť. Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení zahŕňa nasledovné: - realizáciu odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a ručného náradia, - realizáciu odborných prehliadok a skúšok bleskozvodov, - realizáciu odborných prehliadok, skúšok a zabezpečovanie opakovaných úradných skúšok Výkon servisných prác (ďalej iba „servisné práce“) sa na účely tejto dohody rozumie najmä realizácia opráv, odstraňovanie porúch, odstraňovanie havarijného stavu a s tým spojené dodávky náhradných dielov, ich montáž, výmena, výkon funkčných skúšok a uvedenie do miesta určenia/prevádzky a iné odborné práce spojené s výkonom servisných prác podľa požiadaviek poskytovateľa hlavne v rozsahu: - montáž, oprava, výmena vypínačov, zásuviek, osvetlenia, - montáž, oprava, servis elektrických spotrebičov, - montáž, oprava, výmena prúdových chráničov, - montáž, oprava, výmena ističovej skrinky, - montáž, oprava, výmena elektroinštalácie, - montáž, údržba, servis elektrických zariadení, - realizácia, údržba a oprava elektrických prípojok, - montáž, údržba, servis bleskozvodov, - havarijná služba, - iné odborné servisné práce. Počas výkonu odborných prehliadok, odborných skúšok a servisných prác nesmie byť narušený chod prevádzky a činnosti verejného obstarávateľa (nerušiť v priestoroch, kde sa vykonáva činnosť, nevypínať zariadenia potrebné pre zabezpečenie prevádzky).
 • Druh zákazky: Služby
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (hodnota): 20 400
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: Cukrová
 • Ulica: 1
 • Mesto: Trnava
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Objekty nachádzajúce sa v mieste plnenie sú bližšie uvedené v Rámcovej dohode.
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ má právo vylúčiť HS/uchádzača z procesu verejného obstarávania podľa podmienok, ktoré uvádza § 40 ZVO.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Odborné prehliadky, odborné skúšky a servisne práce vyhradených technických zariadení elektrických
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: Z-PUSR-024619/2024
 • Názov : Odborné prehliadky, odborné skúšky a servisne práce vyhradených technických zariadení elektrických
 • Opis: Predmet zákazky spočíva vo vykonávaní pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení v rozsahu a v termínoch stanovených platnými právnymi predpismi a STN (STN 33 1500, STN 33 2000-6:2018, STN EN 62305-1-4, STN 33 1390), ako aj v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie a dodanie revíznych správ. Odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť. Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení zahŕňa nasledovné: - realizáciu odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a ručného náradia, - realizáciu odborných prehliadok a skúšok bleskozvodov, - realizáciu odborných prehliadok, skúšok a zabezpečovanie opakovaných úradných skúšok Výkon servisných prác (ďalej iba „servisné práce“) sa na účely tejto dohody rozumie najmä realizácia opráv, odstraňovanie porúch, odstraňovanie havarijného stavu a s tým spojené dodávky náhradných dielov, ich montáž, výmena, výkon funkčných skúšok a uvedenie do miesta určenia/prevádzky a iné odborné práce spojené s výkonom servisných prác podľa požiadaviek poskytovateľa hlavne v rozsahu: - montáž, oprava, výmena vypínačov, zásuviek, osvetlenia, - montáž, oprava, servis elektrických spotrebičov, - montáž, oprava, výmena prúdových chráničov, - montáž, oprava, výmena ističovej skrinky, - montáž, oprava, výmena elektroinštalácie, - montáž, údržba, servis elektrických zariadení, - realizácia, údržba a oprava elektrických prípojok, - montáž, údržba, servis bleskozvodov, - havarijná služba, - iné odborné servisné práce. Počas výkonu odborných prehliadok, odborných skúšok a servisných prác nesmie byť narušený chod prevádzky a činnosti verejného obstarávateľa (nerušiť v priestoroch, kde sa vykonáva činnosť, nevypínať zariadenia potrebné pre zabezpečenie prevádzky).
 • Druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Dĺžka trvania – iné: Neznámy
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (hodnota): 20 400
 • Maximálna hodnota rámcovej dohody (BT-271-Lot) (mena): Euro
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: Všetky podmienky a požiadavky sú bližšie uvedené vo Výzve na predloženie ponúk s prílohami.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Názov podmienky účasti: § 34 ZVO
 • Opis podmienky účasti: - predloženie zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, vrátane kontaktov na nich; poskytnutými službami sa rozumie vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok , servisu a opráv vyhradených technických zariadení elektrických v uvedenom časovom období;
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
 • Názov podmienky účasti: § 32 ods.1 pís. e) a f) ZVO
 • Opis podmienky účasti: a) Podľa ust. § 32 ods. 1 písm. e) zákona: Doklad o oprávnení podnikať – výpis z obchodného registra ( právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), výpis zo živnostenského registra( fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), resp. iný doklad o oprávnení dodávať uskutočňovať práce od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v registri právnických osôb a podnikateľov. b) uchádzač nie je povinný predkladať tento doklad, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, alebo Zoznam hospodárskych subjektov vedený ÚVO. c) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona – HS nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní Podľa ust. § 32 ods. 1 písm. f) zákona: Doklad preukazujúci, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Hospodársky subjekt/uchádzač preukazuje splnenie všetkých požadovaných podmienok účasti uvedených v tomto bode čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou prílohy Výzvy na predloženie ponúk , ktorú HS vypĺňa a podpisuje.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritériom hodnotenia ponúk je: Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka spolu v počte 100 bodov. Hodnotiace kritérium - Počet bodov 1. Hodinová sadzba za servisné práce -10 bodov 2. Hodinová sadzba za vykonanie revízií a vypracovanie revíznych správ - 45 bodov 3. Hodinová sadzba za vykonanie revízií a vypracovanie revíznych správ - 45 bodov Vysvetlenie hodnotiacich kritérií: 1. Hodinová sadzba za servisné práce – hodinová sadzba za pravidelný, poruchový a havarijný servis. 2. Cena za vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky, odbornej skúšky a vypracovanie správy, tzv. revízie elektrického zariadenia bleskozvodu v rozsahu stanovenom platnou legislatívou uvedenú v cene celkom za MJ, 3. Cena za vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky, odbornej skúšky a vypracovanie správy , tzv. revízia elektrickej inštalácie a zariadenia, elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov v rozsahu stanovenom platnou legislatívou uvedenú v cene celkom za MJ.
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu v Eur s DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Na základe čiastkových objednávok
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 08.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 11:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 08.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 11:05
 • Opis otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy v systéme EP EVO. Otváranie ponúk s fyzickou účasťou uchádzačov sa vzhľadom na funkcionalitu online otvárania ponúk neorganizuje.
 • Miesto otvárania ponúk: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6 Bratislava
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/501612
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501612
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EP EVO
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)