Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec
Kód zákazky: MSUHC/2094/2024/911/SIM
Kód oznámenia: 8315 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45215200-9
Predpokladaná hodnota: 2 140 543,20 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Hlohovec
Adresa: M.R.Štefánika
92001 Hlohovec
NUTS: SK021 - Trnavský kraj
Miesto dodania: M.R.Štefánika Hlohovec 92001 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom riešenia je jednopodlažný objekt SO-01. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy, zateplenie obvodového plášťa vrátane výmeny výplní otvorov, komplet nové vnútorné inžinierske siete (prípojky vody a plynu), nové strešné vrstvy plochej strechy, vrátane klampiarskych výrobkov, nových inžinierskych sietí vrátane kotolne a prípojok, komunikácie, chodníky a spevnené plochy, altánok, prvky drobnej architektúry a sadové úpravy. Obnovovaný objekt, v súčasnosti nevyužívaný, sa nachádza v jestvujúcom uzavretom nevyužívanom areály na ul. M. Benku v Hlohovci. V areály sa nachádzajú spolu 2 objekty (SO-01 a SO-02) bývalej materskej školy a jasiel, neskôr reprofilované na stredné odborné učilište. Po obnove bude objekt rozdelený na 3 samostatné prevádzky – 1. Domov sociálnych služieb, 2. Centrum včasnej intervencie a 3. Škola – malá časť objektu bude slúžiť ako telocvičňa – resp. miestnosť pre cvičenie so zázemím pre vedľajší objekt školy. Prevádzky budú mať samostatné vchody a budú dispozične a stavebne oddelené so samostatnými podružnými meraniami pre inžinierske siete. Nevyužívaná murovaná prístavba pôdorysného rozmeru 6,6 x 2,8 m sa asanuje. Nové uličné oplotenie bolo riešené v inom, samostatnom projekte. Zákazka je delená na tri časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti alebo na všetky tri časti. Predmet zákazky je podrobnejšie popísaný v súťažných podkladoch.

Vestník

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikátor ÚVO: 1280977
1. Základné údaje
 • Organizácia: Mesto Hlohovec (ID: 57172)
 • Zákazka: Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec (ID: 499714)
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor verzie oznámenia: 2c2709ae-8d1f-4805-bb5c-cfda4a4f374c
 • Verzia oznámenia : 01
 • Podtyp oznámenia: PF-SUTAZ-1
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Mesto Hlohovec
 • IČO: 00312509
 • DIČ: 2021279436
 • Adresa
 • Ulica: M.R.Štefánika
 • Číslo: 1
 • Mesto: Hlohovec
 • PSČ: 92001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: ivan.simo@hlohovec.sk
 • Telefónne číslo: 0337368225
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Mesto Hlohovec)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Miestny orgán
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/4729
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Opis
 • Referenčné číslo: MSUHC/2094/2024/911/SIM
 • Názov: Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec
 • Opis: Predmetom riešenia je jednopodlažný objekt SO-01. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy, zateplenie obvodového plášťa vrátane výmeny výplní otvorov, komplet nové vnútorné inžinierske siete (prípojky vody a plynu), nové strešné vrstvy plochej strechy, vrátane klampiarskych výrobkov, nových inžinierskych sietí vrátane kotolne a prípojok, komunikácie, chodníky a spevnené plochy, altánok, prvky drobnej architektúry a sadové úpravy. Obnovovaný objekt, v súčasnosti nevyužívaný, sa nachádza v jestvujúcom uzavretom nevyužívanom areály na ul. M. Benku v Hlohovci. V areály sa nachádzajú spolu 2 objekty (SO-01 a SO-02) bývalej materskej školy a jasiel, neskôr reprofilované na stredné odborné učilište. Po obnove bude objekt rozdelený na 3 samostatné prevádzky – 1. Domov sociálnych služieb, 2. Centrum včasnej intervencie a 3. Škola – malá časť objektu bude slúžiť ako telocvičňa – resp. miestnosť pre cvičenie so zázemím pre vedľajší objekt školy. Prevádzky budú mať samostatné vchody a budú dispozične a stavebne oddelené so samostatnými podružnými meraniami pre inžinierske siete. Nevyužívaná murovaná prístavba pôdorysného rozmeru 6,6 x 2,8 m sa asanuje. Nové uličné oplotenie bolo riešené v inom, samostatnom projekte. Zákazka je delená na tri časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti alebo na všetky tri časti. Predmet zákazky je podrobnejšie popísaný v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: služby, supplies
 • 4.1.3 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 2 140 543.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45110000, 45112000, 45262300, 45262500, 45442100, 45431200, 45320000, 45330000, 45331100, 45331210, 45310000, 45315000, 45261300, 45223210, 45223100, 45312311, 45421100, 45111300, 45332200, 45232410, 45332400, 45232424, 45232451, 45262300, 45112000, 45432112, 45233221, 45233251, 45112700, 77310000
 • 4.1.4 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: M. Benku
 • Mesto: Hlohovec
 • PSČ: 92001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Zoznam a krátky opis podmienok: Dôvody uvedené v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v súťažných podkladoch.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Iný jednofázový postup
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 3
 • Maximálny počet častí zadaných jednému uchádzačovi: 3
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec - stavebné práce
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MSUHC/2094/2024/911/SIM
 • Názov : Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec - stavebné práce
 • Opis: Predmetom zákazky je jednopodlažný objekt SO-01. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy, zateplenie obvodového plášťa vrátane výmeny výplní otvorov, komplet nové vnútorné inžinierske siete (prípojky vody a plynu), nové strešné vrstvy plochej strechy, vrátane klampiarskych výrobkov. Nové inžinierske siete vrátane kotolne a prípojok. Obnovovaný objekt, v súčasnosti nevyužívaný, sa nachádza v jestvujúcom uzavretom nevyužívanom areály na ul. M. Benku v Hlohovci. V areály sa nachádzajú spolu 2 objekty (SO-01 a SO-02) bývalej materskej školy a jasiel, neskôr reprofilované na stredné odborné učilište. Po obnove bude objekt rozdelený na 3 samostatné prevádzky – 1. Domov sociálnych služieb, 2. Centrum včasnej intervencie a 3. Škola – malá časť objektu bude slúžiť ako telocvičňa – resp. miestnosť pre cvičenie so zázemím pre vedľajší objekt školy. Prevádzky budú mať samostatné vchody a budú dispozične a stavebne oddelené so samostatnými podružnými meraniami pre inžinierske siete. Nevyužívaná murovaná prístavba pôdorysného rozmeru 6,6 x 2,8 m sa asanuje. Členenie stavby podľa stavebných objektov: • SO-01A Riešený obnovovaný objekt časť A. Domov sociálnych služieb - stavebná časť (obnova jestvujúceho objektu) vnútorné rozvody inžinierskych sietí ZTI, ÚK, VZT, plyn; • SO-01B Riešený obnovovaný objekt časť B. Centrum včasnej intervencie - stavebná časť (obnova jestvujúceho objektu) vnútorné rozvody inžinierskych sietí ZTI, ÚK, VZT, plyn; • SO-01C Riešený obnovovaný objekt časť C. Škola – stavebná časť (obnova jestvujúceho objektu) vnútorné rozvody inžinierskych sietí ZTI, ÚK, VZT, plyn; • SO-02A Búracie práce – pre obnovovaný objekt SO-01A; • SO-02B Búracie práce – pre obnovovaný objekt SO-01B; • SO-02C Búracie práce – pre obnovovaný objekt SO-01C; • SO-03 Zdravotechnika – vodovodná prípojka areálová; • SO-04 Zdravotechnika - zariadenia vonkajšie dažďovej kanalizácie (vsakovací systém); • SO-05 Plyn – prípojka, zariadenia a vonkajšie rozvody plynu; • SO-06A Silnoprúd - zariadenia a vonkajšie rozvody elektro NN – verejné osvetlenie časť A. Domov sociálnych služieb; • SO-06B Silnoprúd - časť B.; • SO-06B Silnoprúd - časť C.; • SO-07A Slaboprúd - zariadenia a rozvody slaboprúdu – časť A. Domov sociálnych služieb; • SO-07B Slaboprúd - časť B.; • SO-07C Slaboprúd - časť C.; Predmet zákazky je bližšie popísaný v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 1 909 323.85
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45110000, 45112000, 45262300, 45262500, 45442100, 45431200, 45320000, 45330000, 45331100, 45331210, 45310000, 45315000, 45261300, 45223210, 45223100, 45312311, 45421100, 45111300, 45332200, 45232410, 45332400, 45232424, 45232451
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: M. Benku
 • Mesto: Hlohovec
 • PSČ: 92001
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 365
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1./ Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažných podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729 pri tejto zákazke. 2./ Zábezpeka ponuky sa v tejto časti vyžaduje (50 000,00 EUR). 3./ Podrobný rozpis obsahu ponuky je uvedený v bode 17. súťažných podkladov. 4./ Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční reverzným postupom podľa § 112 ods. 7 druhá veta. 5./ Dodanie/zhotovenie predmetu zákazky úzko súvisí s ďalšími prácami v rámci zákazky Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec, v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, kedy jednotlivé práce sa prelínajú a na seba nadväzujú. Z uvedené dôvodu je zhotoviteľ povinný koordinovať dodanie tovarov/poskytovanie služby/realizáciu prác vzhľadom na ďalšie práce a je potrebná súčinnosť zhotoviteľov/dodávateľov/poskytovateľov všetkých častí. 6./ Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vkladať ich ponuky v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 7./ Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2024
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 112 ods. 5 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác/poskytnutých služieb/dodaných tovarov uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt ich uskutočnenia; zoznam musí byť doplnený potvrdením o ich uspokojivom vykonaní a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V zozname stavebných prác/poskytnutých služieb/dodaných tovarov uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky: pre časť 1: uchádzač uvedie zákazky v celkovej hodnote minimálne 1 500 000,00 EUR bez DPH. Podľa § 112 ods. 5 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, uchádzač preukáže: - osvedčením o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to nasledovne: uchádzač uvedie evidenčné číslo oprávnenia stavbyvedúceho; - vyhlásením odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky; - profesijným životopisom stavbyvedúceho, ktorého súčasťou bude zoznam stavebných prác, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúci. Podmienky účasti sú podrobne popísané v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov/poskytovateľov/zhotoviteľov na dodanie/poskytnutie/zhotovenie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právnu formu v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Podmienky plnenia zmluvy: Podmienky plnenia zmluvy sú podrobne popísané v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 9
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Miesto otvárania ponúk: Nakoľko sa ponuky tejto časti budú vyhodnocovať reverzným postupom a nepoužije sa elektronická aukcia a ponuky sa predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk ich sprístupnením prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie v rozsahu podľa § 52 ods. 2 ZVO. Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú.
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Zábezpeka je stanovená vo výške: 50.000,00 EUR (slovom: Päťdesiattisíc eur)
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499714
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499714
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS EVO
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.2 Časť
 • Názov: Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec, komunikácie, chodníky, spevnené plochy, altánok a prvky drobnej architektúry
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MSUHC/2094/2024/911/SIM
 • Názov : Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec, komunikácie, chodníky, spevnené plochy, altánok a prvky drobnej architektúry
 • Opis: Predmetom zákazky je jednopodlažný objekt SO-01. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy, zateplenie obvodového plášťa vrátane výmeny výplní otvorov, komplet nové vnútorné inžinierske siete (prípojky vody a plynu), nové strešné vrstvy plochej strechy, vrátane klampiarskych výrobkov. Nové inžinierske siete vrátane kotolne a prípojok. Obnovovaný objekt, v súčasnosti nevyužívaný, sa nachádza v jestvujúcom uzavretom nevyužívanom areály na ul. M. Benku v Hlohovci. V areály sa nachádzajú spolu 2 objekty (SO-01 a SO-02) bývalej materskej školy a jasiel, neskôr reprofilované na stredné odborné učilište. Po obnove bude objekt rozdelený na 3 samostatné prevádzky – 1. Domov sociálnych služieb, 2. Centrum včasnej intervencie a 3. Škola – malá časť objektu bude slúžiť ako telocvičňa – resp. miestnosť pre cvičenie so zázemím pre vedľajší objekt školy. Prevádzky budú mať samostatné vchody a budú dispozične a stavebne oddelené so samostatnými podružnými meraniami pre inžinierske siete. Nevyužívaná murovaná prístavba pôdorysného rozmeru 6,6 x 2,8 m sa asanuje. Nové uličné oplotenie bolo riešené v inom, samostatnom projekte. Členenie stavby na stavebné objekty podľa jednotlivých častí: • SO-08 Komunikácie, chodníky a spevnené plochy; • SO-10A Altánok a prvky drobnej architektúry; Predmet zákazky je podrobnejšie popísaný v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Tovary
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 195 974.35
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: 45262300, 45112000, 45432112, 45233221, 45233251, 45112700
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: M. Benku
 • Mesto: Hlohovec
 • PSČ: 920 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 90
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Deň
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Podrobný opis elektronickej aukcie je v súťažných podkladoch.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1./ Verejný obstarávateľ neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe. Verejný obstarávateľ zverejní súťažné podklady, vysvetlenie a/alebo doplnenie súťažných podkladov, ako aj akúkoľvek inú sprievodnú dokumentáciu v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729 pri tejto zákazke. 2./ Zábezpeka ponuky sa v tejto časti nevyžaduje. 3./ Podrobný rozpis obsahu ponuky je uvedený v bode 17. súťažných podkladov. 4./ Dodanie/zhotovenie predmetu zákazky úzko súvisí s ďalšími prácami v rámci zákazky Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec, v zmysle projektovej dokumentácie a súťažných podkladov, kedy jednotlivé práce sa prelínajú a na seba nadväzujú. Z uvedené dôvodu je zhotoviteľ povinný koordinovať dodanie tovarov/poskytovanie služby/realizáciu prác vzhľadom na ďalšie práce a je potrebná súčinnosť zhotoviteľov/dodávateľov/poskytovateľov všetkých častí. 5./ Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vkladať ich ponuky v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 6./ Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2024
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 112 ods. 5 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác/poskytnutých služieb/dodaných tovarov uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt ich uskutočnenia; zoznam musí byť doplnený potvrdením o ich uspokojivom vykonaní a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V zozname stavebných prác/poskytnutých služieb/dodaných tovarov uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky: pre časť 1: uchádzač uvedie zákazky v celkovej hodnote minimálne 150 000,00 EUR bez DPH. Podľa § 112 ods. 5 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho, uchádzač preukáže: - osvedčením o odbornej spôsobilosti osoby určenej na plnenie zmluvy podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť, a to nasledovne: uchádzač uvedie evidenčné číslo oprávnenia stavbyvedúceho; - vyhlásením odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky; - profesijným životopisom stavbyvedúceho, ktorého súčasťou bude zoznam stavebných prác, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúci. Podmienky účasti sú podrobne popísané v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov/poskytovateľov/zhotoviteľov na dodanie/poskytnutie/zhotovenie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právnu formu v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Mesto Hlohovec)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Mesto Hlohovec)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk, pri Časti 2 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec - komunikácie, chodníky, spevnené plochy, altánok a prvky drobnej architektúry elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk. Priebeh elektronickej aukcie je uvedený v časti A.3.4 týchto súťažných podkladov.
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec, II. poschodie, zasadacia miestnosť MsÚ - prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499714
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499714
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma - IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Hlohovec)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Hlohovec)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • 5.1.3 Časť
 • Názov: Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec - sadové úpravy
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: MSUHC/2094/2024/911/SIM
 • Názov : Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec - sadové úpravy
 • Opis: Predmetom zákazky je jednopodlažný objekt SO-01. Obnova zahŕňa nové dispozičné riešenie, nové podlahy, zateplenie obvodového plášťa vrátane výmeny výplní otvorov, komplet nové vnútorné inžinierske siete (prípojky vody a plynu), nové strešné vrstvy plochej strechy, vrátane klampiarskych výrobkov. Nové inžinierske siete vrátane kotolne a prípojok. Obnovovaný objekt, v súčasnosti nevyužívaný, sa nachádza v jestvujúcom uzavretom nevyužívanom areály na ul. M. Benku v Hlohovci. V areály sa nachádzajú spolu 2 objekty (SO-01 a SO-02) bývalej materskej školy a jasiel, neskôr reprofilované na stredné odborné učilište. Po obnove bude objekt rozdelený na 3 samostatné prevádzky – 1. Domov sociálnych služieb, 2. Centrum včasnej intervencie a 3. Škola – malá časť objektu bude slúžiť ako telocvičňa – resp. miestnosť pre cvičenie so zázemím pre vedľajší objekt školy. Prevádzky budú mať samostatné vchody a budú dispozične a stavebne oddelené so samostatnými podružnými meraniami pre inžinierske siete. Nevyužívaná murovaná prístavba pôdorysného rozmeru 6,6 x 2,8 m sa asanuje. Nové uličné oplotenie bolo riešené v inom, samostatnom projekte. Členenie stavby na stavebné objekty podľa jednotlivých častí: Časť 3: • SO-09 Sadové úpravy; Predmet zákazky je podrobnejšie popísaný v súťažných podkladoch.
 • Druh zákazky: Stavebné práce
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 35 245.00
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Ulica: M. Benku
 • Mesto: Hlohovec
 • PSČ: 920 01
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Trnavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 12
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Podmienky elektronickej aukcie
 • Použitie elektronickej aukcie : áno
 • Opis elektronickej aukcie: Podrobný opis elektronickej aukcie je v súťažných podkladoch.
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie je plne alebo čiastočne financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Žiadna
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ podmienky účasti: Technická a odborná spôsobilosť
 • Opis podmienky účasti: Podľa § 112 ods. 5 písm. b) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác/poskytnutých služieb/dodaných tovarov uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt ich uskutočnenia; zoznam musí byť doplnený potvrdením o ich uspokojivom vykonaní a zhodnotení podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: V zozname stavebných prác/poskytnutých služieb/dodaných tovarov uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky: Pre časť 3: uchádzač uvedie zákazky v celkovej hodnote minimálne 30 000,00 EUR bez DPH. Podrobný opis podmienok účasti je popísaný v súťažných podkladoch.
 • Použitie podmienky účasti: Uplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena vrátane DPH
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Uchádzačom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov/poskytovateľov/zhotoviteľov na dodanie/poskytnutie/zhotovenie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právnu formu v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.04.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.04.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk, pri Časti 3 - Domov sociálnych služieb a Centrum včasnej intervencie - M. Benku, Hlohovec - sadové úpravy použije elektronickú aukciu, podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk. Priebeh elektronickej aukcie je uvedený v časti A.3.4 týchto súťažných podkladov.
 • Miesto otvárania ponúk: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec, II. poschodie, zasadacia miestnosť MsÚ - prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/499714
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/499714
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: Elektronická platforma IS EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Mesto Hlohovec)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Mesto Hlohovec)
 • Preskúmanie
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)