Chemikálie - protilátky, enzýmy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie - protilátky, enzýmy
Kód zákazky: Z20245766
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24320000-3
Predpokladaná hodnota: 4 556,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493
023 02 Krásno nad Kysucou

Linky a dokumenty