Audiovizuálna technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Audiovizuálna technika
Kód zákazky: Z20245772
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32324100-1
Predpokladaná hodnota: 1 997,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:45
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: CHEMOLAK a.s.
Adresa: Továrenská 7
919 04 Smolenice

Linky a dokumenty