Chemikálie – diagnostické kity pre diagnostické analýzy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie – diagnostické kity pre diagnostické analýzy
Kód zákazky: Z20245722
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24300000-7
Predpokladaná hodnota: 2 593,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ProScience Tech s. r. o.
Adresa: Dobšinského 20
811 05 Bratislava