Chitín azúrový a chitináza z baktérie Streptomyces griseus

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chitín azúrový a chitináza z baktérie Streptomyces griseus
Kód zákazky: Z20245723
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24300000-7
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 643,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 10:30
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Mánesova 23, Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
Adresa: Wolkrova 1135/5
85101 Bratislava-Petržalka