Počítačové komponenty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Počítačové komponenty
Kód zákazky: Z20245711
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30233100-2
Predpokladaná hodnota: 812,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 13:11
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: H - COLOR, spol. s r.o.
Adresa: Novozámocká 36
949 01 Nitra

Linky a dokumenty