Notebook

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Notebook
Kód zákazky: Z20245636
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 1 692,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:30
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vazovova
81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Notebook (Z20245636)