Chemikálie pre farmakológiu 4

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie pre farmakológiu 4
Kód zákazky: Z20245458
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24300000-7
Ostatné CPV: 60000000-8
Predpokladaná hodnota: 7 303,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šrobárova
041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trieda SNP 1, Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ProScience Tech s. r. o.
Adresa: Dobšinského 20
811 05 Bratislava

Linky a dokumenty