Zelenina a ovocie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zelenina a ovocie
Kód zákazky: Z20245409
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03221000-6
Predpokladaná hodnota: 15 211,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 1.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta
84104 Bratislava
NUTS: -
Miesto dodania: Za Plavom 10, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Fatra TIP s.r.o
Adresa: Košúty II. - Priemyselná zóna
036 01 Martin

Linky a dokumenty